Entente Florale


Europees Brons voor Gemeente Haren

Vrijdag 21 september heeft het dorp Haren een derde plaats behaald in de competitie ‘Groenste dorp van Europa’ tijdens de uitrijking in het Engelse stadje Harrogate. ProZicht heeft in navolging van het Nederlandse traject ook de Europese jurering begeleid en was natuurlijk aanwezig in Engeland. De jury was onder de indruk geraakt van het vele groen en de goede staat van onderhoud. Ook de particuliere tuinen dragen bij aan dit beeld. De jury prijst de wijze waarop de burgers bij het groen worden betrokken en inspraak krijgen. Parel is volgens de jury de begraafplaats de Eshof, met de strakke vijver en de daar omheen aanwezige treurbeuken. Ook begraafplaats Harenerhof is een parel in wording. De begraafplaats is zo ingericht dat natuurlijke waarden de volledige ruimte krijgen zich te ontwikkelen en sluit daarmee goed aan bij het landschap.

Haren, in 2006 uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland en daarmee deelname aan de internationale wedstrijd afgedwongen, ontving tevens een speciale prijs: de dr. Lucija Cikes Award. De uit Kroatië afkomstige dokter heeft zich vele jaren ingezet voor de zorg rondom gehandicapten. De werkwijze die de Mikkelhorst hanteert heeft veel waardering geoogst bij de jury. De gehandicapten integreren op een goede wijze in de Harense samenleving mede door de werkzaamheden die ze op de Mikkelhorst verrichten. Ook de duurzame inslag die de Mikkelhorst nastreeft heeft bijgedragen tot het behalen van deze prijs.


Winnaar "groenste dorp" 2006

Op woensdagmiddag, 11 oktober 2006, heeft minister Veerman aan de gemeente Haren de titel "Groenste Dorp van Nederland" uitgereikt. Eigenaar van ProZicht, Peter van Wijk, mocht de prijs samen met wethouder Jeroen Niezen in ontvangst nemen.

Na lang wachten was het eindelijk zover, de winnaar van de competitie “groenste dorp van Nederland” werd bekendgemaakt. Haren streed met nog vier andere dorpen om deze titel. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reikte in het Ecodrome in Zwolle de prijzen uit in de categorieën groenste stad en groenste dorp. Nu Haren met goud is bekroond zal het volgend jaar mee mogen dingen naar de titel groenste dorp van Europa.

De jury heeft Haren afgelopen zomer twee maal bezocht om het dorp te beoordelen op natuurwaarden, beleid en recreatiemogelijkheden. Prozicht begeleidde de gehele jurering. Het opstellen van de beleidssamenvatting, presentatie van het beleid aan de jury en het veldbezoek aan het dorp behoorde tot de opdracht. Tijdens het eerste bezoek heeft een deel de jury een fietstocht gemaakt in en om de kern Haren. In de rondgang werden de parels uit het groen bezocht. Hiertoe behoren onder andere het buitengebied met de zandwegen, het Paterswoldsemeergebied en de lanenstructuur in de kern. In een tweede kort bezoek werd aan de voltallige jury in een bus de belangrijkste groenelementen getoond.

ProZicht heeft met plezier aan deze opdracht gewerkt en is trots dat de gemeente Haren de titel van "groenste dorp van Nederland" een jaar lang mag dragen.