Herinrichting


In de openbare ruimte zijn werkzaamheden als rioolvervanging of wegbeheer vaak aanleiding tot een gehele herinrichting van die ruimte. ProZicht voert voor het ontwerp een gebruiksanalyse uit waardoor naar voren komt welke eisen aan het plangebied worden gesteld. Deze analyse vormt de basis voor het uiteindelijke ontwerp dat wordt opgesteld in samenwerking met specialisten op het gebied van grond- weg en waterbouw. In onze portfolio vindt u twee projecten waarbij wij betrokkenen zijn geweest.