Werkgebieden


Vervolg interview Peter van Wijk, zie pagina zicht

Overheid

Vervolgens trad Peter in dienst bij een gemeente in Noord Nederland als beleidsmedewerker voor het groen. Omdat het een relatief kleine gemeente was had de functie een uitgebreid scala aan taken. Hier maakte hij kennis met de rol als opdrachtgever. “Vaak drukken adviesbureaus hun eigen stempel op een project waarmee ze de echte wensen van de opdrachtgever voorbij streven. Negen van de tien keer lag er na afloop van het project wel een uitvoeringsplan, maar niemand wist eigenlijk hoe dat daadwerkelijk uitgevoerd moest worden. Het bureau had naar zijn eigen maatstaven een beheerplan geschreven dat voor de buitendienst niet werkbaar was. In 2003 hebben we samen met de buitendienst het nieuwe groenbeheerplan opgesteld. Dit is momenteel in uitvoering en je ziet dat de gestelde doelen worden gehaald en duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.”

Tijdens deze periode als ambtenaar heeft Peter zich ook verder ontwikkeld als adviseur. In samenwerking met zijn oude werkgever heeft hij een groenbeheerplan opgesteld voor een nieuwbouwwijk in het westen van het land. Bijzonder aan dit project was het aspect dat de bewoners van de wijk verantwoordelijk zouden worden voor het groenbeheer. De begeleiding en voorbereiding hiervan lag geheel bij Peter. “Opvallend was dat de enthousiaste bewoners kennismaakten met de professionele werkwijze van de gemeente. Onderwerpen als aansprakelijkheid en lange termijn planningen waren reden tot uitgebreide discussies. Uiteindelijk heeft het geleid tot een onderhoudsbestek waarbij de bewoners min of meer de rol kregen als uitvoerder met de vrijheid om waar nodig onderaannemers in dienst te nemen. Zo zie je maar dat je met een maatwerk beheerplan meer kan bereiken dan de standaard plannen voor het onderhoud.”

Particulier

Voor de particuliere sector was de aanpak niet anders dan voor gemeenten. Goed luisteren naar de wensen van de bewoners en ontwerpen op maat bleken goed te werken. Juist door in de voorbereiding goed te overleggen werd duidelijk wat er werd verwacht van de tuin. Dit heeft geresulteerd in een tiental opdrachten waarbij gedurende het traject de bewoners nauw betrokken bleven en zelf ook bij de uitvoering mee hielpen. Hierdoor kregen de bewoners daadwerkelijk het gevoel dat het hun eigen tuin was en dat ze zelf iets opgebouwd hadden.