Landschapsinrichting


Plannen op het gebied van Ruimtelijke Ordening geven vaak aanleiding tot het opstellen van Landschapsontwikkelingsplannen. Met deze plannen ontstaat een beeld over hoe een (stedelijk) landschap er over tien, vijftien of twintig jaar uit komt te zien. In deze planvorming komen aspecten als woningbouw, landschapselementen, infrastructuur, agrarisch grondgebruik en natuurontwikkeling sterk aan bod. ProZicht begeleidt het opstellen van deze plannen, indien nodig aangevuld met specialisten op het gebied van stedebouw en architectuur.