Beheer


Een goede inrichting van de openbare buitenruimte begint bij het ontwerp. Maar het slagen van een ontwerp is geheel afhankelijk van het uitgevoerde beheer. Een duidelijke beheervisie en beleid geeft zekerheid in uw organisatie en draagt bij aan een hoge productie.

Bij alle gemeenten is de afdeling beheer of gemeentewerken anders ingericht. Dit is niet verwonderlijk omdat iedere gemeente elk haar eigen landschap en geschiedenis heeft. Vanwege deze verschillen bestaat er geen standaard beheer. Bij elk beheerplan voeren wij een analyse van de organisatie, het aanwezige landschap en uiteraard de inrichting van het stedelijk gebied. Deze aspecten samen bepalen grotendeels de inhoud van het beheerplan.

ProZicht is thuis in het opstellen van diverse beheerplannen, enkele voorbeelden zijn:

  • Groenbeheerplan
  • Boombeheerplan
  • Bermbeheerplan
  • Ecologisch beheer
  • Ook voor geautomatiseerde groenbeheersystemen heeft ProZicht een totaalpakket voor u. Razendsnel kaarten maken en berekeningen opstellen zijn de belangrijkste speerpunten voor deze software. Voor de kleinere gemeenten bieden wij een zeer interessant pakket dat zeer snel is ge´mplementeerd en makkelijk actueel wordt gehouden.

    Voor informatie over afgeronde projecten op het gebied van beheer verwijzen we u naar bovenstaande pagina's, hier zulen voorbeelden van projecten zijn opgenomen per deelgebied.