Automatisering


In het huidige groenbeheer is de automatisering niet meer weg te denken. Vooral de mogelijkheden van een digitale kaart zijn voor het groen van groot belang. Nadeel is echter dat dergelijke systemen erg star of arbeidsintensief zijn, hierdoor is de bereidheid om er mee te werken vaak nihil.

ProZicht biedt u een nieuwe mogelijkheid om met een minimale inspanning de functionaliteit van een groenbeheersysteem in uw bezit te krijgen. ProZicht neemt het onderhoud van het systeem op zich en u beschikt over alle raadpleegfuncties die u nodig hebt. U hoeft hierdoor niet het gehele systeem aan te schaffen en u bespaart kostbare tijd omdat u mutaties niet hoeft in te voeren.

Het automatiseren stopt niet bij het groenbeheer alleen, ook speeltoestellen, verlichting en overige objecten in de openbare buitenruimte kunnen worden vastgelegd.

Vanwege de uiteenlopende wensen van de gemeenten is het niet haalbaar om alle mogelijkheden op deze site te verwoorden. Graag komen we daarom een keer bij u langs om de functionaliteit en de opzet aan u te presenteren.