Boombeheerplan


Bomen zijn de dragers van de groenstructuur in het stedelijk en het buitengebied. Zorg voor de bomen is daarom van groot belang. De wijze waarop dit belang wordt vastgelegd en voor de toekomst wordt behouden wordt omschreven in een boombeheerplan. Aspecten als de zorgplicht, specifieke beheereisen van boomsoorten en het vervangingsplan komen in het boombeheerplan aan de orde. Omdat het bomenbestand voor iedere gemeente uniek is worden deze plannen door ProZicht op maat gemaakt.

Welke bomen dienen voor de toekomst te worden behouden en welke bomen vullen slechts tijdelijk het groene beeld? Gaan wij bij een velling direct over tot herplant van dezelfde soort of is de noodzaak van herplant niet aanwezig. Met welke frequentie voeren we inspecties uit en hoe voeren we uiteindelijk de bedrijfsvoering ten aanzien van de bomen. Deze vragen komen bij het opstellen van een boombeheerplan naar voren en worden door ProZicht beantwoordt.