Groenbeheerplan


Groenbeheerplannen worden regelmatig opgesteld om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de gewenste kwaliteit voor het groen. Omdat deze plannen bij elke gemeente worden opgesteld is de uitkomst vaak hetzelfde. Voor veel bureaus is het daarom een routine geworden om een groenbeheerplan op te stellen en dat is terug te zien in het eindproduct. ProZicht geeft de opdrachtgever de aandacht die nodig is. Omdat iedere gemeente weer uniek is en er per gemeente een andere waardering is voor het groen kan een goed beheerplan niet op de automatische piloot worden opgesteld.

ProZicht richt zich in eerste instantie op de huidige situatie bij een gemeente. Door een samenspel van factoren (landschap, bodemopbouw, bedrijfscultuur, beschikbare budget, etc) heeft iedere gemeente een unieke uitgangspositie. Daarom is het van groot belang dat deze positie duidelijk vastgelegd en geanalyseerd wordt. Pas dan kan er naar de toekomst worden gekeken.

ProZicht heeft ruime ervaring met het opstellen van groenbeheerplannen, zowel voor nieuwe woonwijken als voor bestaande situaties. In samenwerking met het bureau Bakker & Spees hebben we voor de gemeente Haarlemmermeer een groenbeheerplan opgesteld voor een nieuwe woonwijk. De toekomstige bewoners werden reeds in een vroeg stadium bij dit project berokken en kregen ook bij de uitvoering van het beheer een grote rol. In samenspraak met de bewoners werden streefbeelden opgesteld en daarbij het benodigde budget berekend.Op die manier werd bij iedereen de complexiteit van het groenbeheer duidelijk en kon er gezamenlijk een plan worden opgesteld.

Uiteindelijk is het resultaat van het groenbeheerplan geworden dat de bewoners zelf verantwoordelijk werden voor het uit te voeren beheer. De gemeente leverde jaarlijks een budget waardoor de bewoners zelf konden bepalen waar zij prioriteit aan gaven, mits er aan de gemeentelijke randvoorwaarden werd voldaan.

Voor de gemeente Haren hebben we een groenbeheerplan voor de gehele gemeente opgesteld. Hier was het zeer belangrijk dat de huidige situatie goed werd vastgelegd om verdere bezuinigingen in de toekomst te kunnen pareren. We hebben hier het proces vooral vanuit de buitendienst laten voeden en aangegeven waar binnen de organisatie nog ruimte was voor verbetering. Door deze werkwijze begon het plan vanaf het eerste moment te leven bij de buitendienst en nu, twee jaar later, is het groenbeheerplan volop in werking.