Bermbeheerplan


Bermbeheer is een zeer specialistisch onderdeel van het beheren van de openbare ruimte. Grondige kennis van de flora en fauna is onlosmakelijk verbonden met het beheer. Ook een analyse van de bedrijfsvoering en kennis van de huidige technische mogelijkheden zijn onmisbaar voor een goed bermbeheer.

ProZicht levert deze kennis en stelt een gemeentelijk beleid voor u op en begeleidt de uitvoering van het beheer op een verantwoorde wijze. Vooral voor de politiek moet het duidelijk zijn waar zij voor kiezen en welke consequenties daar aan verbonden zijn.

Voor de gemeente Gendringen hebben wij een beleid opgesteld waarmee op de juiste plaatsen de nodige investering worden gedaan. Ook het beleid ten aanzien van het vrijgekomen maaisel heeft hierbij een grote rol gespeeld. De verscherpte regels en het beschikbare budget zijn hierin meegenomen. Uiteindelijk hebben we een aantal opties aangeboden waarmee de gemeente haar beleid heeft kunnen vaststellen en in uitvoering gebracht.