Ecologisch beheer


Ecologisch beheer is lang niet overal vanzelfsprekend. Centrale vraag is meestal of de investering ooit terug kan worden verdiend in de natuurwaarde. Daarnaast moeten de gemeenten kiezen tussen een actieve of een passieve rol in de ecologische ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen. Subsidies en de lokale stemming be´nvloeden de bereidheid tot ecologische ontwikkelingen.

Voor de gemeente Gendringen hebben we de ligging van de Ecologische Hoofdstructuur vertaald naar het gemeentelijk beleid. Hieruit zijn streefbeelden en mogelijkheden tot subsidies bij de provincie naar voren gekomen. Het model Das stond centraal in dit beleidsstuk, door met dit model creatief om te gaan hebben we een landschapsvisie van de gemeente opgesteld waardoor het mogelijk was om subsidies aan te vragen.